Kā uzvesties deju nodarbībās

↑ Atgriezties


Mācību process

Deju kursu nodarbības laikā nav pieklājīgi demonstratīvi stāvēt vai sēdēt malā, un skatīties, kā citi dejo. Dalībniekiem var nepatikt, ka citi vēro viņus mācīšanās procesā un redz viņu kļūdas. Skolotājam var likties, ka kursants viņu ignorē un nevēlas apgūt sniegto informāciju. Ja dejotājs jūtas pārāk noguris vai nevesels, pirms apsēsties vai aiziet, ir labāk par to informēt skolotāju.

Kursantiem, parasti dāmām, kam konkrētajā dejā nav partnera, nav ieteicams sēdēt vai stāvēt malā un skatīties, kā dejo tie, kam ir partneris. Kungi labprātāk aicina uz deju tās dāmas, kas dejo labāk, bet sēžot un nedejojot dāmas savu atpalicību tikai palielina. Deju nodarbība nav balle, bet mācības, un uzlabot savu dejotprasmi var, un tas ir jādara, arī dejojot pa vienam.

Izpildot vingrinājumus, dejotāji vienmērīgi izretojas telpā. Jāvairās dejot pārāk tuvu citiem dejotājiem, telpas sienām vai mēbelēm.

Ja skolotājs vingrinājuma laikā demonstrē kustību, kursantiem ieteicams nostāties tā, lai skolotājs būtu labi redzams, un būtu iespējams kopēt viņa kustības.

Ja zālē ir spoguļi, jācenšas tos izmantot, nostājoties tā, lai spogulī katrs pats varētu kontrolēt sava izpildījuma pareizību.

Nav pieklājīgi deju zālē lietot košļājamo gumiju. Košļājamās gumijas lietošana ir tāda pati higiēniska procedūra kā zobu birstes vai zobu bakstāmā lietošana.

Ir atļauts treniņā starp dejām lietot tīru negāzētu dzeramo ūdeni. Saldināto dzērienu lietošana slāpes neveldzē, bet gāzētie dzērieni izraisa vēdera uzpūšanos.

Attiecības ar citiem kursantiem

Kavalieris pieklājīgi uzlūdz dāmu uz katru deju, un uzved to uz deju grīdas.

Dejas laikā kavalieris vada dāmu ar atbilsošiem roku signāliem, bet dāma seko kavaliera vadībai.

Dejotāji nekritizē un nedod padomus citiem deju pāriem, ja viņi to nelūdz.

Abu partneru pienākums ir skatīties pāri partnera labajam plecam un vērot pāru virzīšanos uz deju grīdas, attiecīgi pieskaņojot sava pāra kustību. Kavalieris cenšas vadīt dāmu tā, lai netraucētu citiem deju pāriem, izvairoties no sadursmēm. Arī partneres pienākums ir signalizēt partnerim par draudošu sadursmi. Sadursmes gadījumā jāatvainojas.

Dejai beidzoties, kavalieris paklanās dāmai, tad pavada dāmu uz viņas vietu un pateicas par deju.

Attiecības ar deju skolotāju

Nodarbības sākumā un beigās kursanti nostājas zāles malās un sasveicinās vai atvadās no skolotāju, izpildot reveransu.

Ja kursantiem ir nepieciešams atstāt nodarbību pirms tās beigām, ir pieklājīgi par aiziešanas iemeslu informēt skolotāju.

Ja kāda kustība nepadodas, kursantiem ir ieteicams vērsties pēc palīdzības pie paša skolotāja, nevis pie citiem kursantiem. Skolotājs būs iepriecināts, redzot audzēkņu ieinteresētību, bet citiem kursantiem var nepatikt, ja viņus mācību laikā citi traucē ar jautājumiem.

Deju kursu nodarbības laikā ir nepieklājīgi un nepieļaujami sarunāties ar pārējiem kursu dalībniekiem vai skaļi uzvesties un smieties, tādējādi novēršot pārējo uzmanību un traucējot sev un viņiem uztvert skolotāja sniegto informāciju. Skolotāja pienākumos, strādājot ar grupu, neietilpst katru informācijas vienību sniegt atkārtoti un katram kursantam atsevišķi.

Balles deju kursu uzdevums, atšķirībā no sporta deju treniņa, ir iemācīt kursantus dejot ne vien ar savu pastāvīgo partneri, bet arī ar nepazīstamu partneri. Tādēļ deju skolotāji, daži biežāk, bet daži retāk, aicina dejotājus samainīties ar partneriem. Nav pieklājīgi šādu deju skolotāja uzaicinājumu ignorēt. Ja vēlmei nedejot ar citu partneri ir pamatots iemesls, nepieciešams par to informēt deju skolotāju.

Deju skolotājam, lai ātrāk iegūtu nepieciešamo rezultātu, dažreiz ir nepieciešams fiziski pieskarties dejotājiem. Ja kāds kursants to nevēlas, pirms kursu sākuma skolotājs par šādu faktu ir jāinformē.