Tas jāzin katram dejotājam

↑ Atgriezties


Sabiedrisko deju pasākumu etiķete

Balle ir sabiedriski nozīmīga norise, tādēļ atbilstošai uzvedībai ir tikpat liela nozīme kā pašai dejai. Labu manieru ievērošanas nepieciešamība tiek pamatota ar rūpēm par apkārtējiem cilvēkiem. Ja jūs cenšaties izcelt labo citos, jūs parādāt arī paši sevi no labākās puses. Deju pasākumu etiķetes normas ir balstītas uz to, lai ļautu citiem dejotājiem justies ērti un nepiespiesti.

Kaut arī pēdējos gadu desmitos ir notikusi virzība uz mazāk formālu saskarsmi starp cilvēkiem, noteikti standarti joprojām eksistē. Aiz visām labajām manierēm ir jājūt vēlme padarīt citus cilvēkus laimīgus. Galvenais ir attīstīt sevī sapratni un respektu pret līdzcilvēkiem. Pamatlikums dejas etiķetei ir viens: nedarīt otram to, ko jūs negribētu, lai citi dara jums.

Mūsu ķermeņa valoda un mīmika ļauj apkārtējiem zināmā mērā nolasīt mūsu domas. Mūsu iekšējās izjūtas attiecībā pret citiem cilvēkiem parādās mūsu sejas izteiksmē un balss intonācijā. Līdz ar to liekuļot nav iespējams. Vienīgais veids, kā rīkoties patīkami attiecībā pret citiem ir domāt par viņiem patīkamas domas. Laimīga sejas izteiksme, no jums starojošs prieks, un draudzīgums ir svarīgāks nekā nevainojams apģērbs un perfektas manieres. Visi etiķetes likumi, ja tie tiek piekopti aukstā un bezpersoniskā veidā, dos maz, lai palīdzētu radīt sabiedriskā pasākumā prieku un draudzīgu atmosfēru. Pirms iet uz deju pasākumu, jānolemj darīt visu ko varat, lai apkārtējie varētu labi pavadīt laiku. Ar šo domu prātā, arī jums pašiem brīnišķīgi pavadīts vakars būs nodrošināts.

Balles deja ir sabiedriska aktivitāte, kurā ikvienam cieši jāsadarbojas ar citiem. Dejas ir vienīgā publiskā situācija, kur jūs varat pieiet pie nepazīstama cilvēka, stādīties priekšā, un tad turēt viņu savās rokās dažas nākošās minūtes. No tā izriet personiskās higiēnas ievērošanas nepieciešamība. Jūs nevarat kļūt par populāru dejotāju, ja ignorēsiet šo aspektu. Tas ir otrais priekšnoteikums.

Nākamais jautājums – cik lielā apjomā jāprot dejot? Dejotājas  sievietes panākumi ir atkarīgi no tā, kā viņa spēj sajust vadību, un patstāvīgi pabeigt kustību. Lai viņa to prastu, labi jāzina katras dejas pamati. Dejotājam  vīrietim jāpilnveido vadība, lai partnere vienmēr reaģētu vajadzīgajā veidā. Ja viņš neprot novērtēt katru partneri un viņai pielāgoties, tas nozīmē, ka viņš neprot vadīt. Tas ir trešais priekšnoteikums.

Ja augstāk teiktais ir izpildīts, nākamais solis ir  apgūt dejas tik pamatīgi, lai jūs varētu dejot mūzikas ritmā, koncentrējoties uz partneri un nedomājot par soļiem. Tas prasa ilgstošu treniņu. Šis ir ceturtais priekšnoteikums.

Ielūgumi

Ielūgumus uz dejām ir pieņemts rakstveidā nosūtīt viesiem divas nedēļas pirms pasākuma dienas. Ielūgums var tikt izteikts arī mazāk formālā veidā, piemēram telefoniski. Uz ielūgumu ir jāatbild 2 dienu laikā, neatkarīgi no tā, vai jūs ielūgumu pieņemat vai noraidāt. Ja jūs ielūgumu kaut kāda iemesla dēļ saņemat ar nokavēšanos un līdz ar to esat nokavējuši atbildi, jūs varat piezvanīt rīkotājiem un paskaidrot situāciju. Jums ir jāsaprot, ka ielūgums var arī vairs nebūt spēkā. Tā kā jūs uz ielūgumu neatbildējāt, rīkotāji jau var būt uzaicinājuši jūsu vietā citu personu. Ir jāļauj rīkotājiem pašiem izlemt, vai viņi var vai nevar jūs pieņemt. Jāatceras, ka no rīkotāja viedokļa izskatījās, ka jūs ielūgumu ignorējat.